Website Stichting Almere Bereikbaar

AlmereBereikbaar5

Voor meer over de Stichting Almere Bereikbaar: www.almerebereikbaar.nl

De bestuursleden van de Stichting Almere Bereikbaar

De bestuursleden van de Stichting Almere Bereikbaar bij de notaris: vlnr penningm. Eric Vonk, secretaris Johan van der Kroef, voorzitter Jerome Adema

Trefwoorden :

Oprichting Stichting Almere Bereikbaar

PERSBERICHT

Almere, 9 oktober 2010

Maandag 11 oktober worden de statuten van de op te richten Stichting Almere Bereikbaar getekend bij de notaris. De stichting heeft als doel het ontwikkeling van ideeën en plannen voor de infrastructuur in en rond Almere. Ook wil ze een discussie platform creëren.

De stichting Almere Bereikbaar wil dat de IJmeerverbinding niet alleen gebruikt wordt voor een treinverbinding tussen Almere en Amsterdam maar ook voor een autoweg. Om het IJmeer te beschermen en de verbinding korter te maken kan de verbinding het beste aangelegd worden aan de zuidrand van het IJmeer. Combinatie van autoverkeer en treinverbinding over een brug maakt een beter kosten-baten plaatje mogelijk, aldus Jerome Adema van de nieuwe stichting.

Meer »

Trefwoorden : , , ,

Persbericht

Bereikbaar Almere pleit voor alzijdige ontsluiting

Met de voorgestelde plannen voor de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere wordt vanuit zowel verkeerskundig als stedenbouwkundig opzicht een verkeerde weg ingeslagen. Met het ontwerp tracébesluit Schiphol-Amsterdam- Almere ‘wordt in feite afgezien van andere wegverbindingen’, Dit stelt Almere Bereikbaar, een stichting in oprichting, in een reactie op de plannen. Stedenbouwkundigen Frieling en De Hartog scharen zich achter de bezwaren.

De Stichting Almere Bereikbaar i.o. heeft een zienswijze ingediend op het Ontwerp TracéBesluit (OTB) met betrekking tot de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Jerome Adema van de stichting in oprichting waarschuwt voor de gevolgen van de plannen zoals ze er nu liggen: ‘door eenzijdig in te zetten op de A6/A1 verlaat je de oorspronkelijke opzet van alzijdige ontsluiting van Almere’. In de zienswijze wordt aangegeven dat voor een evenwichtige ontwikkeling van Almere meerdere ontsluitingswegen noodzakelijk zijn.

Volledig inzetten op een grootschalige verbreding van de A6 zal leiden tot een vertrechtering van al het verkeer richting Amsterdam. In de zienswijze worden alternatieven voor de verbreding uitgewerkt die eenvoudiger zijn en meer aansluiten op de westwaartse ontwikkeling die voorgestaan wordt in de structuurvisie van Almere en het kabinetsbesluit over de ontwikkelingsopgave van Almere. Adema: ‘de alternatieven die we voorstellen zijn goedkoper en tasten het Kromslootpark niet aan’. De stichting in oprichting heeft advies ingewonnen bij twee peetvaders van Almere: professor ir. D.H. Frieling en ir. J.F. de Hartog. Deze stedenbouwkundigen die aan de wieg hebben gestaan van Almere, pleiten voor de oorspronkelijke opzet van alzijdige ontsluiting zowel via de weg als het spoor.

Almere Bereikbaar ziet de centrumontwikkeling aan de zuidzijde van het Weerwater niet zitten. Het zal concurrerend zijn voor de hoogstedelijke ontwikkeling aan de westkant van Almere. Voor het aantrekken van werkgelegenheid is het ook beter om meerdere toegangswegen te hebben richting Almere.

De stichting Almere Bereikbaar is een initiatief van architect Jerome Adema en Johan van der Kroef, oud raadslid en bekend van de petitie Bouw de IJmeerbrug. Zij willen met de stichting de discussie stimuleren over de bereikbaarheid van Almere en in het bijzonder de mogelijkheden voor een IJmeerverbinding.

ZIENSWIJZE TRACÉ pdf

Trefwoorden : , , ,

Aanbieding petitie

CIMG0887

Afgelopen dinsdag 17 november heeft het actiecomité Bouw de IJmeerbrug de petitie de petitie aangeboden aan de voorzitter van de commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Na het kabinetsbesluit over de Raam-brief op 6 november, kwam de Schaalsprong en de IJmeerverbinding sneller dan verwacht aan de orde bij de Tweede Kamer. Vorige week vrijdag werd duidelijk dat op 17 november de petitie kon worden aangeboden. Met behulp van kleine en grote Coca Cola flessen heb ik duidelijk gemaakt dat het met alleen verbreding van een flessenhals niet lukt. Een tweede verbinding is absoluut noodzakelijk bij een grote Almeerse groei. De Coca Cola-truc maakte veel indruk op de aanwezige kamerleden van CDA, PvdA, VVD en SP.
Op de volgende dag verklaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich voor een IJmeerverbinding. Minister Eurlings liet weten dat hij een combinatie van weg en spoor over een brug een serieuze optie vindt. De regering heeft op 6 november laten weten dat een werkmaatschappij alle mogelijkheden moet onderzoeken voor een goedkopere IJmeerverbinding. Beter was een onomwonden besluit om de IJmeerverbinding aan te leggen. Het voordeel is dat alle opties nu open staan en niet alleen de OV-verbinding van de Structuurvisie Almere 2.0.

Trefwoorden : , ,

Persbericht: Dinsdag 17 november aanbieding petitie aan de Tweede Kamer


BouwDeIJmeerbrug-NL

Persbericht

Almere, 14 november 2009

Aanbieding Petitie

Op dinsdag 17 november wordt in Den Haag de petitie Bouw de IJmeerbrug aangeboden aan de voorzitter van Tweede Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. De petitie is gestart door Almeerders die opkomen voor een goede verbinding tussen Amsterdam en Almere.

De Almeerders vragen de Tweede Kamer om standvastig te blijven en de IJmeerverbinding die altijd in de plannen voor Almere heeft gestaan gewoon aan te leggen. “Het kan niet zo zijn dat Almere wel een taakstelling krijgt om te verdubbelen in 2030 en daar niet de infrastructuur bij komt die een stad van de omvang van 350.000 inwoners nodig heeft’ aldus initiatiefnemer Johan van der Kroef. Opmerkelijk van de petitie is dat het geen petitie ergens tegen is maar juist ergens voor.

Almere heeft vanaf het ontstaan te maken gehad met infrastructuur die achterbleef bij de ontwikkeling. Door het niet doorgaan van de Markerwaard is de Noordelijke weg richting Noord-Holland geschrapt. En ook de verbinding A6-A9 is niet doorgegaan. ‘Door de vreemde berichtgeving dat de tunnelverbinding A6-A9 door het Naardermeer zou gaan is de Kamer een aantal jaren geleden gezwicht voor actievoerders na 25 jaar uitstel. Toen getwijfeld werd aan de IJmeerverbinding werd het tijd een ander geluid te horen. Het geluid van Almeerders die al jaren in de file of in overvolle treinen staan’, aldus het actiecomité Bouw de IJmeerbrug. Al in het structuurplan uit 1978 van de Rijksdienst IJsselmeerpolders stond de IJmeerverbinding en toen was er nog niet eens sprake van een doorgroei naar een grote stad van 350.000 inwoners.
Het actiecomité hoopt dat de Tweede Kamer Almere de slagaders gunt die het nodig om als grote stad te functioneren. Dat de regering de meest optimale optie voor een IJmeerverbinding wil zoeken, juicht het actiecomité toe. Maar de Almeerders willen niet dat het leidt tot uitstel of afstel. ‘Almere moet echt verder groeien, bevestigt de regering keer op keer, omdat de Randstad nog groeit met 1,25 miljoen mensen in de komende decennia. Wanneer het echt nodig is dat Almere verdubbelt om te voorkomen dat in het Groene Hart gebouwd wordt, dan moet er ook een consequent beleid gevoerd worden met betrekking tot de infrastructuur die daar voor nodig is’ , aldus het actiecomité.

Informatie: tijdstip aanbieding ligt tussen 13.15 en 14.00 uur. Precieze tijdstip is maandag 16 november bekend. Aanwezig zijn? Mail: Johanvanderkroef@gmail.com

Trefwoorden : , ,

Jerome Adema: Het open IJmeer ervaren vanaf een brug

persbericht 311009

Plan Adema (© Jerome Adema architect)

Plan Adema (© Jerome Adema architect)

Het open houden van het IJmeer kan samen gaan met een brug. Architect Jerome Adema was zijn tijd vooruit en ontwikkelde al in 2002 een plan dat tegemoet komt aan huidige tegenstanders van een IJmeerbrug. Dinsdag 3 november a.s. presenteert hij zijn plan opnieuw in een bijeenkomst over de IJmeerverbinding.

‘In de structuurvisie van Almere wordt de IJmeerverbinding op de verkeerde plek gelegd.’ zegt Jerome Adema. In de structuurvisie wordt de IJmeerverbinding vanuit het noordwesten naar IJburg geleid. Adema legt de verbinding zuidelijker: hij trekt de Hoge Ring recht door over het water net voorbij Muiden. De logische lijn leidt rechtstreeks naar de Gaasperdammerweg en A1. Voor Muiden heeft hij een doorkijk en vrije uitvaart gecreëerd richting het eiland Pampus en het IJmeer.

‘Voor de watersporters is deze oplossing geen enkel probleem’, aldus Jerome Adema, zelf watersporter en ervaren zeiler. In het nauwe stuk na de Hollandse brug richting het IJmeer moeten de boten via een vaargeul, die dan overbrugd wordt met een brug hoog genoeg voor de grotere zeiljachten. ‘ Als de boten onder de brug doorkomen, kunnen ze in het brede gedeelte van het IJmeer uitwaaieren’. Het open karakter van het IJmeer blijft bewaard, omdat de brug aan de rand van het brede meer ligt. Er is geen doorsnijding van het waterlandschap en een dure oplossing van een tunnel zoals in de structuurvisie hoeft dan ook niet. Jerome wil een prachtige A-A-brug die er uit ziet als de Akashi Kaikyö Bridge in Japan. ‘Een brug met allure, waarop je het open karakter van de IJmeer van uit de hoogte gaat ervaren. En dat dan voor iedereen!’

Meer »

Trefwoorden : , , , , ,

‘Centraal Plan Bureau kiest een verkeerd spoor’

Joep Kramer schrijft in een blog over het CPB en de IJmeerverbinding:

Op verkeerd spoor
Bij advisering over de IJmeerverbinding heeft het CPB een verkeerde opstelling gekozen. In plaats van een advies te geven waar de landelijke, regionale en plaatselijke politiek kon discussiëren, koos het CPB er voor op de dag van de kabinetsbeslissing aan te kondigen dat een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam volgens het bureau niet rendabel is.
Woont één van de onderzoekers in de gemeente Waterland? Of is er een onderzoeker met politieke ambities? Wil het CPB zich oneigenlijk profileren ten opzichte van andere instituten?
We weten het niet.
Wat we nu wel weten is dat de onafhankelijkheid van het CPB in het geding is gekomen. In plaats van beleidsmakers te ondersteunen probeert het bureau het beleid te bepalen.’

Lees de hele blog op ‘Buiten-gewoon’

Marcel Kolder: ‘We zijn toe aan grote nationale projecten’

Marcel Kolder

Visionair ondernemer, kwartiermaker Almere2018 en opstarter Flowland creative industries. Verder directeur eigenaar van Draoidh, sustainable communication and identityprojects

Marcel Kolder

We zijn toe aan grote nationale projecten
‘Nederland op drift? Nederland gaat al een flinke tijd gebukt onder vele negatieve issues binnen de samenleving. Het land heeft het gevoel zijn identiteit kwijt te zijn. Het bestraffende vingertje van de burger wijst steevast naar het gemis aan politieke daadkracht.

Volgens internationaal onderzoek van de Britse landenmarketeer Simon Anholt bestaat in het buitenland nog altijd het beeld van een liberaal, betrouwbaar en tolerant Nederland. Deze heldere merkwaarden maken al jaren deel uit van de Nederlandse cultuur. Met ons ‘publieke merk’ in het buitenland is niets mis. Maar met de branding van de Hollandse merkwaarden naar onze eigen bevolking is het ergens tijdens de rit na de dood van Fortuin fout gegaan.’

Ondanks de nodige politieke beloften hebben burgers nog steeds het gevoel dat besluiten vanuit een ivoren toren worden genomen. Mijn advies aan de politiek en haar woordvoerders is simpel: Walk the talk. Stroop de mouwen op, sluit de gelederen en begin bij uzelf. Verandering begint bij het eigen gedrag. Dan komt de rest vanzelf.’

Kijken we naar praktijk en theorie, dan weten we dat mensen door een subjectieve bril kijken. Veel politieke zaken zijn extreem uitvergroot terwijl ze eigenlijk heel klein zijn. Dat heb je in tijden van onzekerheid. Navelstaren is dan niet vreemd. Het is ook een beetje de aard van het volk, dat gemis aan realiteitszin. Ik zie echter grote kansen als we onze ogen richten op de internal branding van onze merkwaarden. Het is dan niet zo ingewikkeld meer om weer trots te worden op Nederland.’

Er is een soort bindingsprobleem tussen de burger en de koers van het land, de stad, de wijk. We missen met zijn allen binding met het merk Nederland en de burger lijkt hierdoor onverschillig. In mijn ogen is het onmacht. We zijn met zijn allen de regie kwijt. In het bedrijfsleven praten we regelmatig over doelen, missies, het betrekken van medewerkers en alle neuzen dezelfde kant op. De politiek zie ik dat niet doen. Waarom waren we wel trots op onze deltawerken en op de wederopbouw na de wereldoorlog. Nederland heeft een nieuw ‘Deltaplan’ nodig. Een project dat meer kabinetten omvat. Ik kan me voorstellen dat het kabinet zich snel buigt over een missie waarin Nederland weer dat gevoel terugkrijgt dat het meespeelt in de wereld. Iets wat er toe doet.

Die kans zit bijvoorbeeld in de integrale gebiedsontwikkeling bij Almere en Amsterdam. De schaalsprong noemen we dat sinds kort. De mogelijkheid om een integrale slag kunnen maken om Almere en Amsterdam in economisch opzicht een tweelingstad te maken. Een krachtig economisch en ecologisch middelpunt van het land. Een nieuw speerpunt voor heel Nederland. Rondom een schoon IJmeer, met bijvoorbeeld een fantastisch mooie IJmeerverbinding. Daarvoor moeten wel flinke investeringen komen. Investeringen in de toekomst. Voor onze kinds kinderen. Tevens zijn ook nog andere zaken van belang. Uiteindelijk willen we ook nog in 2028 een Olympische spelen naar Nederland halen. En wil Almere Europese Hoofdstad van Europa worden in 2018. Vergelijkbaar met de gedachte achter de inpoldering, de Deltawerken. Trotse zaken, van mensen die weten wat pionieren en ondernemen inhoud. Laten we als Nederlanders achter dit werkstuk gaan staan. Want we kunnen het, we willen het, en we doen het.’

Trefwoorden : , ,

Roelof Siepel: ‘Sontbrug als voorbeeld’

Roelof Siepel
Statenlid Flevoland CU
Roelof Siepel

In de zomer van 2000 werd de Sontbrug in gebruik genomen. Deze nieuwe verbinding tussen het Zweedse Malmö en het Deense Kopenhagen heeft een flinke impuls gegeven aan de ontwikkeling van de regio’s aan beide zijden van de brug. Overigens, ‘brug’ is een term die de lading niet helemaal dekt. De 16 kilometer lange verbinding bestaat uit een brug, een eiland en een tunnel. Zowel het wegverkeer als de trein kunnen er gebruik van maken.

Afgelopen voorjaar was ik zelf in Malmö en heb daar gezien hoe in tien jaar tijd twee steden letterlijk en figuurlijk naar elkaar toe zijn gegroeid. Niet alleen omdat Denen in Malmö zijn gaan wonen en Zweden in Kopenhagen zijn gaan werken, maar bijvoorbeeld ook omdat beide steden gebruik maken van elkaars voorzieningen. De wisselwerking vindt plaats op tal van terreinen zoals sport, cultuur, onderwijs, economie, en op al deze terreinen vullen de steden elkaar aan.

Het is een dergelijke vorm van wisselwerking die tussen Almere en Amsterdam moet groeien, en hiervoor is een korte en snelle verbinding een absolute voorwaarde. De verbinding door het IJmeer is daarom geen op zichzelf staand doel, maar een middel om de kwaliteit van wonen, werken, recreëren aan beide zijden een impuls te geven. Alleen op die manier kan de dubbelstad Almere-Amsterdam als sociaal-economische eenheid functioneren. Laten we onze energie daarom niet steken in de vraag of er een IJmeerverbinding moet komen, maar in de vraag hoe die er uit moet zien. Ook in dat opzicht kijk ik graag naar de Sontbrug!

Trefwoorden : , , , ,

Datema: ‘Kom over de brug’

Pieter Jan Datema

regiodirecteur Ymere

PJ Datema

‘Wij hebben geen ezelsbruggetje nodig.
Wij zijn op zoek naar echte verbinding.
Een levensader die klopt.
Kom over de brug,
Zodat wij kunnen zeggen:
Die brug is opgehaald.
Geen brug is ons te ver!’